Återbetalningspolicy

Policy för återbetalning

Behandling av återbetalningar
När vi har tagit emot och inspekterat den returnerade varan kommer vi att behandla din återbetalning inom 14 dagar. Om det är en tjänst kommer återbetalningen att påbörjas inom 14 dagar från den dag då du informerade oss om ditt beslut att avbryta tjänsten.

Metod för återbetalning
Godkända återbetalningar kommer att utfärdas med den ursprungliga betalningsmetoden.

Skador och fel
Rapportering av defekta varor
Inspektera din beställning vid leverans och meddela oss omedelbart via e-post på info@ nordkomfort.se om varan är defekt, skadad eller om du har fått fel vara. Rapporter om defekter måste göras inom 48 timmar efter mottagandet av leveransen.

Undantag för återbetalning

Återbetalning utan att returnera produkten
Förfrågningar om återbetalning utan att returnera produkten kommer inte att behandlas. I undantagsfall kan vi erbjuda en partiell återbetalning på 50% tillsammans med ett tillgodohavande i butiken, så att du kan behålla varan.